Netto-omzet en marges MARCOLIN verder gegroeid in 2022

De Raad van Bestuur van Marcolin, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de brillenindustrie, presenteert vandaag het ontwerp van hun enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering in april.

 

Resultaten tot 31 december 2022

  • In 2022 bedroeg de netto-omzet van Marcolin 547,4 miljoen euro, een stijging van 20,1% ten opzichte van het voorgaande jaar tegen de huidige wisselkoersen (+ 13,2% bij constante wisselkoersen). Een bevestiging van de kracht van de bedrijfsstrategie in een jaar dat werd gekenmerkt door internationale geopolitieke uitdagingen en instabiliteit.
  • In vergelijking met 2021 heeft de vennootschap haar prestaties in alle geografische zones verbeterd: aanzienlijke groei in een markt met een groot potentieel zoals Azië (+ 47% tegen lopende wisselkoersen en + 33% tegen constante wisselkoersen), terwijl EMEA (+ 18% tegen lopende wisselkoersen en + 17% tegen constante wisselkoersen) en Amerika (+ 17% tegen lopende wisselkoersen en + 4% tegen constante wisselkoersen) worden bevestigd als de belangrijkste geografische gebieden, samen goed voor ongeveer 90% van de inkomsten.
  • De aangepaste EBITDA bedraagt 61 miljoen euro, een stijging met 21,7% ten opzichte van 50,1 miljoen euro vorig jaar. Ook de evolutie van de aangepaste EBITDA-marge was positief en bereikte 11,1% van de netto-omzet.

 

Verschillende factoren hebben bijgedragen tot het bereiken van deze belangrijke resultaten, waaronder de consolidatie van de talrijke merken in het portfolio, de uitvoering van een digitaal transformatieproces gebaseerd op de centrale rol van de relatie met de klanten, in al haar fasen, en het voortdurend streven naar efficiëntie van productie en inkoop. De netto financiële positie bedroeg 137,4 miljoen euro, een verbetering met 10,7 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar, dankzij de liquiditeit die werd gegenereerd door zowel de bedrijfsresultaten als een gereguleerde controle van het werkkapitaal in al zijn componenten (handelsvorderingen, handelsschulden en voorraadniveaus).

 

“Vorig jaar heeft bevestigd dat Marcolin een performant en gezond bedrijf is dat in staat is om eencomplexe historische periode met visie en een vooruitziende blik aan te pakken en haar leidende positie te consolideren onder de referentiespelers op wereldniveau in een sector die vandaag meer dan ooit een moment van grote dynamiek en verandering beleeft. De resultaten van 2022 vormen een stimulans voor de afdelingen van Marcolin om onze verwachtingen nog hoger te stellen: het jaar dat voor ons ligt is even uitdagend, maar vol belangrijke gebeurtenissen, waarin we opnieuw zullen moeten bewijzen dat we een moderne, wendbare onderneming zijn, die in staat is om economische trends te lezen en een sector te ondersteunen waarin Italië als leider optreedt”.

– Fabrizio Curci, CEO & General Manager van Marcolin.

 

In 2022 gaf Marcolin ook een verdere impuls aan haar inzet voor duurzaamheid en ESG-kwesties door middel van talrijke ontwikkelingsacties voor corporate governance, waaronder bijvoorbeeld het verkrijgen van de ISO 13485 certificering, die kwaliteitsbeheersystemen in de sector medische apparatuur internationaal regelt.

 

www.marcolin.com

Tags: