Marcolin behaalt het ‘Gender Equality’-certificaat

Marcolin heeft na een uitdagend traject van enkele jaren het ‘Gender Equality’-certificaat behaald, waarbij het bedrijf zijn voortdurende inzet voor het bevorderen van een inclusieve en eerlijke bedrijfscultuur bevestigt. Momenteel is 62% van de medewerkers bij Marcolin vrouw, waarvan 40% in leidinggevende functies werkt en 50% in uitvoerende functies.

 

In de afgelopen jaren heeft Marcolin verschillende initiatieven ter bevordering van Diversiteit en Inclusie (D&I) geïmplementeerd. Het bedrijf heeft een geavanceerd welzijnsbeleid ontwikkeld om de balans tussen werk en privéleven te vergemakkelijken, met onder meer maatregelen ter ondersteuning van ouderschap, zoals een uitgebreid thuiswerkbeleid en flexibele werktijden. Daarnaast heeft Marcolin de Leadership Academy gelanceerd, een programma voor toekomstige managers waarbij een speciale sessie over vrouwelijk leiderschap wordt geïntroduceerd. Ook heeft het bedrijf focusgroepen opgezet voor nieuwe moeders om psychologische ondersteuning te bieden, en is er een vertrouwelijke psychologiedienst beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. Maatregelen ter ondersteuning van ouderschap omvatten tevens een uitgebreid verlofbeleid voor vaders bij ziekte van hun kind en samenwerkingsovereenkomsten met kinderdagverblijven. Bovendien onderscheidt Marcolin zich door het aantal vrouwen in management- en topmanagementposities te verhogen.

 

“Onze inzet omvat een proces waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie worden beschouwd als strategische elementen voor bedrijfsontwikkeling en het bevorderen van een rechtvaardige en gender-vriendelijke cultuur. We zijn vastberaden om ons steentje bij te dragen en zullen ons blijven ontwikkelen door middel van nieuwe projecten en initiatieven om deze waarden nog meer te implementeren.” – Sabrina Paulon, HR-directeur van de Marcolin Groep.

 

De certificeringsinstantie heeft ook overwogen dat de Marcolin Groep een breed en gestructureerd strategisch plan heeft opgesteld voor de periode van nu tot 2025, waarin speciale trainingen over het onderwerp, initiatieven om gendergelijkheid te bevorderen in wervingsprocessen en loopbaanontwikkeling zijn opgenomen.

 

www.marcolin.com

 

BEELD: Pexels, foto door Magda Ehlers.

Tags: