Koninklijk Besluit orthoptisten en optometristen | Erkenning vanaf 1 mei 2023

Recentelijk verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit d.d. 7 oktober 2022 omtrent de paramedische oogzorg, die van nu af aan wordt georganiseerd door twee verschillende beroepstitels: ‘orthoptist’ en ‘optometrist’. Elk met afgebakende handelingen en prestaties. Op deze manier worden onder andere oogmetingen wettelijk geregeld, waardoor de patiënt de nodige bescherming en veiligheid krijgt. Ook voor de zorgverleners is dit een grote stap vooruit.

 

  • De orthoptisten zien hun beroep gemoderniseerd worden en zullen een aantal handelingen autonoom mogen stellen, naast de taken die oogartsen delegeren.
  • De optometristen krijgen ook een duidelijk afgebakend werkkader.
  • Oogartsen krijgen dan weer ondersteuning in de eerste lijn voor bepaalde handelingen, waardoor ze zelf meer tijd kunnen besteden aan complexe oogzorg en hun competenties dus optimaal kunnen benutten.

 

Het Koninklijk Besluit dateert van 7 oktober 2022, maar werd recentelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van de overheid.

 

Het Koninklijk Besluit bepaalt:

  • 2 beroepstitels nl. de beroepstitel ‘orthoptist’ en de beroepstitel ‘optometrist’;
  • de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van orthoptist en optometrist te mogen uitoefenen;
  • de technische prestaties die aan een orthoptist en optometrist zijn voorbehouden;
  • de toevertrouwde handelingen die aan een orthoptist en optometrist kunnen worden toevertrouwd.

 

Opleiding – erkenningscriteria 

De orthoptist en optometrist moeten beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs van minimaal 180 ECTS studiepunten waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022. De grootste nieuwigheid is de gemeenschappelijke stam (truncus communis) in de theoretische opleiding van het leerprogramma, gevolgd door de gekozen afstudeerrichting die vervolgens toegang geeft tot de specifieke beroepstitel orthoptist of optometrist.

Overgangsmaatregelen

Het Koninklijk Besluit treedt tien dagen na publicatie in werking. De aanvragen tot erkenningen op basis van de overgangsmaatregelen kunnen uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit worden ingediend. Wegens technische aanpassingen in het systeem is het pas mogelijk om vanaf 1 mei 2023 een erkenning aan te vragen bij de daartoe bevoegde gemeenschap.

 

Wilt u het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 inzien? Klik dan hier: Koninklijk besluit van 7 oktober 2022(This hyperlink opens a new window).

 

BEELD BRON: Pexels, Mike-b, 189528