Nieuwe carrières voor Betul Tekeli en Greg Dingeldein

Ze kennen elkaar van de optometrieopleiding en werken nu beiden bij Johnson & Johnson Vision Care. Betul Tekeli (30) is sinds januari in dienst als Professional Education & Development Manager Benelux, op de werkvloer afgekort tot PED Manager, en treedt daarmee in de voetsporen van Greg Dingeldein (35) – die deze functie de afgelopen vier jaar vervulde. Greg is doorgeschoven als Sales Manager voor de Benelux. Tijd voor een gesprek met deze twee gedreven mensen.

 

“Ik heb een achtergrond als optometrist en had ook een eigen IT-bedrijf. Dat ging heel goed, maar ik wilde ook wel eens zien hoe een corporate organisatie als Johnson & Johnson eruitziet”, vertelt Greg. “En ik dacht dat ik mijn technische achtergrond mooi kon toepassen als Professio­nal Education & Development Manager”. En zo geschiedde vier jaar geleden.

“Vanuit mijn eigen bedrijf, dat vrij klein was, maakte ik iets met een klein team, bedacht ik zelf de strategie en trok ik altijd de kar. Ik was benieuwd hoe dat werkt binnen een grote organisatie. Wie maakt de plannen daar? Wat zijn de strategieën? Het leuke van de rol die ik hier bij Johnson & Johnson kreeg, was dat ik daar echt de combinatie kon ma­ken tussen techniek en commercie. Ik kon echt mijn ei kwijt en als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar ben ik trots op wat we hebben neergezet. Wat me natuurlijk heel erg heeft geholpen was de COVID-periode, want toen zijn we van de traditionele, fysieke en technische trainingen naar een digitale wereld gegaan. En daar had ik wel affiniteit mee, dus ik kon daar vrij snel in schakelen. Marco (van Beusekom -red.) en ik konden we perfect gebruikmaken van het mo­mentum. Voor mij was en is het belangrijk mijn creatieve kant te kunnen benutten en daarin had ik al vrij snel een klik met Marco, want hij gaf me echt de ruimte om mezelf te ontplooien en mijn ding te doen. Dat heeft er wel aan bijgedragen dat ik hier nu nog steeds werk”.

 

Andere focus, hetzelfde doel
Binnen de Vision Care-divisie van Johnson & Johnson heeft Greg, samen met Marco, het fenomeen webinar op de kaart gezet. “We hebben alle trainingsprogramma’s gedi­gitaliseerd en enorm veel webinars gegeven. We hebben nu dus heel veel digitale content. Het is altijd onze insteek geweest om niet alleen product-specifieke content te gene­reren, maar ook categorie-breed programma’s te ontwik­kelen die de mensen in het werkveld vooruithelpen. Dus niet alleen vertellen hoe goed het product is, maar ook aandacht besteden aan problemen waar onze klanten in de praktijk tegenaanlopen en hoe wij dat kunnen tackelen. Dat onze producten daar een onderdeel van kunnen zijn, is mooi, maar mij sprak dat generieke om de categorie an sich verder te helpen, heel erg aan. En dat was er voorheen ook wel, maar niet gedigitaliseerd; dat ging in fysieke trai­ningen. Wat momenteel de grootste uitdaging is, ook voor Betul, is om die slag weer deels terug te maken en de com­binatie te zoeken tussen wat je digitaal doet en wat je weer fysiek in de winkel doet”.

Hoewel ‘techniek’ hem op het lijf geschreven is, besloot Greg toch een stap te zetten richting een meer commerci­ële functie, als Sales Manager Benelux. In die hoedanigheid geeft hij sinds januari leiding aan zeven accountmanagers. “Het is ontzettend leuk dat je met een technische achter­grond toch een commerciële rol kunt vervullen en hiermee kunt doorgroeien binnen de organisatie. Als PED Manager stuur je heel erg op kwaliteit en vanuit Sales word je na­tuurlijkgeacht meer op de cijfers te letten. De focus is an­ders, maar met hetzelfde doel voor ogen. Ik geloof er echt heilig in dat je, om goede resultaten te kunnen realiseren in deze unieke markt, zorg, techniek en handel goed moet combineren. Je moet multidisciplinair denken. Er is eigenlijk geen andere tak van sport waarin die drie echt gecombi­neerd worden. Ik geloof ook dat wanneer je een technische achtergrond hebt én goed weet wat er in de winkel speelt, je die winkels veel beter kunt helpen om betere resultaten neer te zetten dan wanneer je alleen zit te pushen op cij­fers. Leuk feitje van ons managementteam is dat er vier optometristen deel van uitmaken. Dat geeft aan dat we als organisatie dicht bij onze klanten willen staan.

Los van cijfers krijg ik heel veel energie van het coachen van mijn team. Hoe kan ik iemand persoonlijk laten groeien? Waar vindt hij of zij de uitdaging in? En wat kunnen we doen om ook onze klanten beter te kunnen helpen? Natuurlijk moet je overtuigd zijn van je product en daar ook een pas­sie voor hebben, maar je moet ook altijd kijken naar de mensen”.

 

Fysieke training
Betul is degene die in de voetsporen van Greg treedt, en dat doet ze ook op voordracht van hem. Zij is opgeleid tot orthoptist en optometrist en ondanks haar nog jonge leeftijd heeft zij al een behoorlijke carrière achter de rug, waarvan de laatste vier jaar bij Specsavers; aanvankelijk als ambulante optometrist en later als clinical performance consultant, wat betekent dat ze de medewerkers in de win­kels trainde in tele-optometrie. Het laatste jaar hield ze zich als professional supportmanager bezig met het geven van trainingen aan de optometristen. Training en educatie is haar dus vertrouwd en het is ook waar haar hart ligt. “Er is hier natuurlijk al heel veel goed materiaal aanwezig en we zijn nu met Marco aan het bekijken hoe we de face-to-face-training weer gaan oppakken. We willen onze ‘multifocaal-dagen’ verder uitbouwen, want aan training in multifocaal is de behoefte het grootst. Daarin willen we ook de winkelm­edewerkers meenemen. Want hoe bied je nu deze contact­lenzen aan? Hoe voer je het eerste gesprek? En wat voor lenzen zijn er überhaupt? En dat verwerken we tevens in een presbyopie-training. Maar ook spleetlamptraining pak­ken we op, zowel voor de basis en gevorderd. Wat we zien is dat er nog heel veel mensen stoppen met het dragen van contactlenzen op het moment dat ze presbyoop worden. En dan moet je daarna nog eens die multifocale contact­lens gaan verkopen. Ja, dat is best wel een uitdaging; voor beide partijen. En dat kunnen wij wel heel mooi zeggen, maar in de praktijk moet je het wel doen met je klant”.

Betul Tekeli en Marco van Beusekom verzorgen tijdens het NCC samen een sponsorlezing waarin blauw licht centraal staat. De titel: Blue; the next chapter.

Meer info: www.jnjvisioncare.nl