Safilo zet duurzaamheidstraject voort

Safilo is verheugd aan te kondigen dat zijn op korte termijn wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen zijn gevalideerd door het Science Based Targets Initiative (SBTi), een samenwerking tussen het CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF), dat ambitieuze klimaatactie in de particuliere sector bevordert door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot vast te stellen.

 

Het SBTi heeft de ambitieuze doelen van Safilo voor scope 1 en 2 beoordeeld als in lijn met een traject om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. De op korte termijn wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen van Safilo zijn het verminderen van absolute emissies van scope 1 en 2 broeikasgassen met 70% tegen 2030 ten opzichte van het basisjaar 2022, en het verminderen van absolute emissies van scope 3 broeikasgassen van gekochte goederen en diensten en stroomopwaartse transport en distributie met 25% binnen dezelfde periode. Volgens het Science Based Targets Initiative bieden wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen een duidelijk gedefinieerde weg voor bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat helpt om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en bedrijven toekomstbestendig te maken. Doelstellingen worden als ‘wetenschappelijk gefundeerd’ beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de laatste klimaatwetenschap als noodzakelijk beschouwt om de doelen van het Parijs-akkoord te halen – de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

 

www.safilogroup.com

 

BEELD BRON: Pexels, foto door Alena Koval

Tags: