Internationale Glaucoomweek

Van 11 t/m 17 maart 2024 is het Internationale Glaucoomweek. Ter gelegenheid nodigt de BGS, Belgian Glaucoma Society, de bevolking uit voor een gratis opsporing van deze ziekte. Verschillende ziekenhuizen in het land nemen deel door op verschillende momenten gratis onderzoek en opsporing aan te bieden.

Glaucoom wordt veroorzaakt door een beschadiging van de oogzenuw, wat eerst een vernauwing van het gezichtsveld veroorzaakt. Uiteindelijk leidt het tot blindheid bij onbehandelde patiënten. Een hoge oogdruk is een van de belangrijke risicofactoren voor deze aandoening, maar n iet de enige. De druk in het oog wordt bepaald door het evenwicht tussen de productie van oogvocht en de afvoer ervan via een fijn netwerk van kanaaltjes. Indien de weerstand in dit netwerk toeneemt, stijgt de druk in het oog en kan glaucoom ontstaan.

Niet behandeld glaucoom is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid en een vroegtijdige vaststelling van de ziekte is cruciaal. De vroegtijdige opsporing omvat een controle van de oogdruk, het meten van het gezichtsveld en het inspecteren van de oogzenuw.

Glaucoom evolueert heel langzaam, is pijnloos en vertoont geen symptomen. Indien tijdig opgespoord kan glaucoom behandeld worden door de oogdruk te verlagen. De oogdruk kan verlaagd worden door medicatie, met een laserbehandeling of door een chirurgische ingreep. Het verlies van het zicht door glaucoom is onomkeerbaar. Zonder behandeling kan deze ziekte tot blindheid leiden.

Bron: UZA