Het nieuwe KB in de praktijk: wat betekent dat voor u?

Op 19 februari 2023 ging het nieuwe Koninklijk Besluit rond het beroep van orthoptist en optometrist in voege. De nieuwe regelgeving erkent het beroep als paramedisch beroep, maar legt veel beperkingen op aan de beroepsgroep. En in de praktijk zullen de wachttijden bij de oogartsen toenemen, hetgeen het hogere doel – een betere oogzorg voor het grote publiek – niet ten goede komt. Het APOOB en het BFO hebben het Koninklijk Besluit dan ook aangevochten bij de Raad van State. Nu is het wachten op een beslissing van de Raad van State. Tot deze beslissing valt is de nieuwe regelgeving rond het beroep van orthoptist en optometrist echter van kracht en moeten we rekening houden met het wettelijk kader dat hierin gegeven wordt.

Flanders Opticians kreeg van haar leden veel vragen. Iedereen had het Koninklijk Besluit gelezen. Maar hoe pas je deze regels nu toe in de dagelijkse praktijk? Vandaar de keuze om een zeer praktijkgerichte avond te organiseren. Enerzijds om opticiens/optometristen concrete tools en tips te bieden, anderzijds om het gesprek onderling te openen.
Het is een gevoelige materie, waar veel emoties mee gepaard gaan. Mensen voelen zich aangesproken op hun vakmanschap, hun professionalisme en… beroepsethiek. Er bestaan veel misverstanden over de achterliggende intentie en bovendien bevat de regelgeving nog heel veel grijze zones. Gelezen of niet gelezen, de inhoud van het Koninklijk Besluit is onvoldoende gekend bij opticiens, bij optometristen, bij oogartsen en zeker bij de consument. Onduidelijkheid en verwarring alom dus.

Lees verder in Eyeline Magazine: