Nieuwe ontwikkelingen bij Shamir

Shamir is bezig met nieuwe ontwikkelingen. De glasfamilie wordt uitgebreid met de Autograph Urban en de Spectrum Plus. Deze laatste bevat de bijzondere Posture Technology.

Autograph Urban

Wanneer uw klant zijn of haar eerste multifocale bril koopt, is het vaak nog even wennen. Speciaal voor deze groep klanten heeft Shamir bijzondere glazen ontwikkeld: de Autograph Urban.

De glazen zijn geschikt voor iedere additie van 0.75 tot 3.50. Door de soepele overgang tussen het leesdeel en veraf kijken hoeft de brildrager minder lang te wennen en is het schommeleffect verminderd. De overgang tussen de verschillende zones verloopt soepeler voor de drager.

Spectrum plus

U kent het glastype Autograph Plus. Deze wordt nu vervangen door Spectrum Plus. Autograph Plus dient nog steeds als basis, maar het design is verder geoptimaliseerd.

Posture Technology

Verder is Posture Technology toegevoegd. Deze technologie houdt in dat een glas van plus 2,00 met Natural Posture Technology een leesdeel krijgt dat in millimeters wat lager in het glas zit dan een glas van min 2,00. Deze iets lagere leeszone voor pluscorrecties zorgt ervoor dat de natuurlijke blikrichting hersteld wordt en het heeft meteen een positief effect op de vertekening waardoor het blikveld groter wordt dan bij vergelijkbare glazen zonder deze technologie.

Dat betekent dat mensen de stand van hun hoofd of de hoogte van hun boek/tablet niet hoeven aan te passen aan hun leeszone.

Genesis, Piccolo en Creation worden vervangen door Spectrum

Bovendien is er goed nieuws voor liefhebbers van Spectrum: in 2017 komt dit glas terug in de catalogus van Shamir als vervanger voor de klassieke glazen Genesis, Piccolo en Creation. Door de nieuwe toevoegingen zijn de glasdesigns Autograph Plus, Genesis, Piccolo en Creation overbodig.

Meer informatie

www.shamir.nl