Zeven dagen per week open?

Om de handelaars de kans te bieden een deel van het tijdens de sluiting van hun zaak geleden verlies goed te maken, stelt de Open Vld voor om de verplichte wekelijkse rustdag tot het einde van het jaar te schorsen, zodat de handelaars, als ze dat wensen, zeven dagen per week hun zaak kunnen openen.

Volgens de partij is het voorstel niet alleen financieel gerechtvaardigd, maar kan het ook bijdragen tot een beperking van de verspreiding van het coronavirus, aangezien de consumenten meer gespreid naar de winkels zullen gaan.

Bron: trendstop.knack.be

Meer informatie

www.dekamer.be