Update APOOB en BFO

Een nieuwe update van APOOB en BFO over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden en te vertragen.

APOOB en BFO hebben contact met alle nodige officiële instanties (Volksgezondheid, VLAIO, UNIZO, Binnenlandse Zaken, Economie, enz.)

Momenteel beslist het crisiscentrum welke winkels open blijven, het crisiscentrum is de hoogste in rang en staat boven alle andere ministeries en instanties.

Over optiekzaken en gehoorcentra besliste het crisiscentrum het volgende:
De winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel verhelpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de social distance maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld.

Het crisiscentrum meldt ook het volgende en dit zijn de allerbelangrijkste regels op dit moment: SOCIAL DISTANCING en ENKEL ESSENTIËLE VERPLAATSINGEN ZIJN TOEGESTAAN.
WAAK OVER JULLIE EIGEN GEZONDHEID EN DE GEZONDHEID VAN ANDEREN.

Samengevat adviseren APOOB EN BFO om dezelfde werkwijze als afgelopen dagen te blijven hanteren, m.a.w. “bril”noodgevallen verhelpen achter gesloten deuren.

  • Afficheer een e-mailadres en telefoonnummer op je winkelraam, facebook, website,… zodat klanten je kunnen bereiken.
  • De winkeldeur blijft de hele dag gesloten. Bij noodgeval: Laat maar één klant tegelijk aanwezig zijn in de winkel. Houd te allen tijde afstand. Laat alle betalingen elektronisch uitvoeren. Enkel noodgevallen!
  • Ben je zelf ziek, werk dan niet en houd de winkel gesloten.
  • Is een klant ziek, dan moet de aankoop of herstelling uitgesteld worden. Aanvaard geen mensen met duidelijke ziekteverschijnselen: hoest, rhinitis, koorts.
  • Alle oogtesten, contactlensaanpassingen en -controles dienen verplicht uitgesteld te worden. Het besmettingsgevaar is te groot. (Het coronavirus is ook besmettelijk via het traanvocht.) Heeft een klant toch een dringend onderzoek nodig, gelieve deze dan door te verwijzen naar een (oog)arts.
  • Voor je plezier een extra (zonne)bril gaan kopen is geen essentiële verplaatsing en bijgevolg niet toegestaan! Alle aankopen die uitgesteld kunnen worden, dienen uitgesteld te worden.
  • Is je enige bril onherstelbaar, dan kan en mag je uiteraard wel een nieuwe bril gaan kopen.
  • Elke verkoop van een (zonne)bril, contactlenzen, lensvloeistoffen en andere optische producten  via een webshop is toegestaan, vermits de verkoop dan contactloos kan verlopen.
  • Een bril thuis bij iemand gaan afleveren is toegestaan, maar hanteer dan dezelfde regels als de postbode: Leg het pakje voor de deur, bel aan en ga anderhalve meter achteruit. Respecteer de social distancing. Laat de betaling uitvoeren via overschrijving. (voordien of nadien, dat beslis je zelf).
  • Brillen aanpassen achter de oren, kan momenteel niet. Probeer dit zoveel mogelijk uit te stellen. Dit is niet dringend.

Gebruik zoveel mogelijk jullie logisch verstand en probeer de verspreiding van COVID 19 zo veel mogelijk te vermijden en te vertragen. Doe alleen het hoogstdringende.
Een tweede belangrijk punt zijn de steunmaatregelen van de overheid en de gewesten. Ook daarover bestaat veel tegenstrijdige berichtgeving. Momenteel is het nog steeds niet helemaal duidelijk of de opticien al dan niet recht heeft op de hinderpremie. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt u op de hoogte gebracht.

Bedrijven die geen recht hebben op de hinderpremie, kunnen wel gebruik maken van andere maatregelen. Meer info hierover vind je op de website van VLAIO. Opgelet: controleer deze website regelmatig, deze maatregelen kunnen nog verder uitgebreid worden.
Lukt het niet met bovenstaande link, dan kan je via deze link en wat verder scrollen dezelfde info vinden.
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering

Aarzel niet om de beroepsverenigingen te contacteren, indien er bijkomende vragen zijn.

info@bfo-optometry.be        viviane.devries@apob.be