Unieke prestatie: CooperVision brengt alle partners samen

Als marktleider in de Nederlandse contactlenzenbranche toont CooperVision ook in deze roerige tijd een grote verantwoordelijkheid richting haar business partners (optiekondernemers /optometristen /contactlensspecialisten), beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de Benelux.

CooperVision ziet het als haar taak alle betrokken partijen met elkaar te verbinden. Dit met het doel vanuit verschillende kanten inzicht te krijgen in hoe we het beste kunnen omgaan met contactlenscontroles- en aanpassingen in tijden van COVID-19.

Recentelijk vonden daarom op initiatief van CooperVision gesprekken plaats met alle betrokkenen: een uitgebreide sessie met NUVO, APOOB, ANVC, OVN en BFO én een diepgaand gesprek met optometristen, contactlensspecialisten en optiekondernemers in Nederland en België. Katherine Teblick, Professional Services Manager BeLux, zorgde ervoor om alle brancheorganisaties en beroepsverenigingen uit Nederland en België (online) met elkaar aan tafel te krijgen.

Tijdens deze gesprekken werd duidelijk hoeveel werk is verzet sinds de uitbraak van COVID-19. Zowel in Nederland als België hebben de brancheorganisaties en beroepsverenigingen onderling veelvuldig contact gehad om te komen tot richtlijnen.

De richtlijnen zijn te raadplegen op de websites van de respectievelijke organisaties.

In België mogen optiekwinkels en contactlenspraktijken sinds 11 mei weer open zijn. Sinds 18 mei worden weer contactlenscontroles en -aanpassingen gedaan.

Sinds 11 mei jl. is in Nederland het Sectorplan Optiek effectief en daarnaast heeft ook de OVN, de richtlijnen voor optometristen uitgewerkt om de werkzaamheden per 1 mei veilig te kunnen hervatten.

De consument moet het vertrouwen krijgen dat contactlenzen ook in deze periode veilig zijn, net als een bezoek aan de contactlensspecialist en de optometrist. Wanneer contactlensspecialisten, opticiens en optometristen de huidige werkwijze duidelijk communiceren naar de consument, groeit dat vertrouwen. Daarom heeft CooperVision voor haar business partners een campagne ontwikkeld om de consument tot winkelbezoek aan te zetten.

CooperVision wenst haar business partners veel succes en gezondheid.

Neem contact op met uw Business Development Manager om te ontdekken hoe wij u verder kunnen ondersteunen.