Nieuws vanuit APOOB

Het RIZIV verlaagt de drempel voor terugbetaling voor de 1ste doelgroep van de nomenclatuur “Alle rechthebbenden ongeacht de leeftijd” van 8.25 naar 7.75.

Deze drempelverlaging geldt vanaf 1 juni 2021.

Meer informatie

www.apoob.be