NCC2020 verplaatst naar 13 & 14 maart 2022

De NCC organisatie heeft de afgelopen tijd de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de daarmee gepaard gaande restricties nauwlettend gevolgd. Hoewel de restricties langzaam aan versoepeld worden, zal de 1,5 meter regel voorlopig nog worden gehandhaafd. Daarom heeft de organisatie besloten het congres, dat was verschoven naar 6 & 7 september a.s., in zijn geheel te verplaatsen naar 13 & 14 maart 2022.

De reden hiervoor is dat wij, als organisatie, de gezondheid van onze deelnemers niet kunnen waarborgen en tegelijkertijd een volwaardig congres neerzetten. Met de reisrestricties zal ook het programma waarschijnlijk tot op het laatste moment onzeker blijven. Als organisatie hebben wij mogelijkheden voor het verschuiven naar het voorjaar van 2021 onderzocht, echter geeft dit veel conflicten met andere congressen en bijeenkomsten. Daarom is besloten de 2020 editie in het geheel over te slaan.

Deelname tickets

Voor deelnemers die reeds een ticket hebben gekocht voor het NCC2020, biedt het NCC de mogelijkheid dit ticket te gebruiken voor de NCC2022 editie tegen de prijzen en voorwaarden van 2020. Hiervoor hoeven de deelnemers helemaal niets te doen.

Hotelkamers

Voor deelnemers die hotelkamers in het NH Koningshof hebben gereserveerd en deze hebben laten doorboeken naar 6 & 7 september 2020, geldt dat deze kamers tegen dezelfde voorwaarden en prijzen (en zonder administratie kosten) kunnen worden doorgeschoven naar 13 & 14 maart 2022. Indien deelnemers de kamers willen annuleren, is dit ook mogelijk. Hiervoor verwijzen wij naar de informatie op onze website: www.contactlenscongress.com.